Naar inhoud

Participation and Learning in Detention

PALD

Welkom op de website van de onderzoeksgroep PALD

De interdisciplinaire onderzoeksgroep PArticipation & Learning in Detention (PALD) is opgericht in 2017 aan de Vrije Universiteit Brussel en is een samenwerking tussen de vakgroepen Educatiewetenschappen, Criminologie en Bewegings- en Sportwetenschappen.

PALD richt zich op de doelgroep ‘gedetineerden’ en brengt de concepten ‘participatie’, ‘leren’ en ‘detentie’ met elkaar in verband. (Participatief) Onderzoek naar de deelname van gedetineerden aan formele, non-formele en informele leeractiviteiten (vb. arbeidsopleiding, culturele activiteiten, gedetineerdenoverlegorgaan, sport, volwasseneneducatie) staat hierbij voorop.

Publicaties

Klik hier

Projecten

Klik hier