Naar inhoud
Sofie Van Regenmortel

Dr. Sofie Van Regenmortel

Vakgroep Educatiewetenschappen
+32 495 41 23 82

Biography

Opleiding: Master in de Agogische wetenschappen, doctoraat in de Pedagogische Wetenschappen, richting Agogische Wetenschappen

Onderzoeksthema’s: Sociale uitsluiting, participatie, betrokkenheid en maatschappelijk engagement 

Sofie Van Regenmortel promoveerde in 2017 met een doctoraat getiteld: "Social Exclusion in Later Life (SELL). Measurement and drivers of social exclusion among older adults". Na haar doctoraat werkte Sofie bij Statbel, het Belgische Statistiekbureau en deed ze ervaring op met het verzamelen, verwerken en koppelen van administratieve databanken voor statistische doeleinden. Daarnaast was ze actief betrokken bij en co-coördineerde ze verschillende Statistische Geletterdheid projecten. Momenteel werkt ze als postdoctoraal onderzoeker in de Agogische Wetenschappen (VUB) in verschillende projecten gerelateerd aan maatschappelijke betrokkenheid en ouderen (CIVEX), innovatieve huisvesting voor ouderen en subjectief welbevinden (HOUSE) en de noden van gedetineerden met betrekking tot re-integratie en recidivebeperking in het kader van het BRuG-onderzoek (voluit Behoeften voor Re-integratie en recidivebeperking bij Gedetineerden), gesubsidieerd door het departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin van de Vlaamse Overheid. 

Locatie

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel