Skip to main content

Publications

Books and reports

Click on the images to download the reports (when available).

 

2021

 • Schaillée, H., Derom, I., & Theeboom, M. (2021). State of play in prisons Europe: Identification of sports-based activities. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 

State of play in prisons across Europe

 


2020

 • Brosens, D., Croux, F., & De Vos, L. (2020). Evaluatie achter buitenlandse tralies: Evaluatieonderzoek. Zelzate: University Press. [in Dutch]

Cover rapport Eabt


2019

 • Brosens, D., & Croux, F. (2019). Prisoners’ Active Citizenship: Evaluation of the PAC-learning areas. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.

Cover PAC 2019


2018

 • Brosens, D., Croux, F., & De Donder, L. (2018). Prisoners’ Active Citizenship: An insight in European prisons. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.

Cover PAC 2018


2017

 • Brosens, D., Croux, F., & De Donder, L. (2017). Distance education for citizens detained abroad. Evaluation of the FORINER pilot projects. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.

Cover Evaluation pilot projects Foriner


2016

 • Brosens, D., De Donder, L., & Foriner Consortium. (2016). Educational participation of European citizens detained in a foreign European country. Brussels: Vrije Universiteit Brussel.

Cover European overview Foriner

 • Brosens, D., De Donder, L., Mievis, J., Salhi, F., & Van Roy, L. (2016). Inspraak & participatie van gedetineerden in de gevangenis van Gent. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. [in Dutch]

Cover Inspraak gevangenissen Gent


2015

 • Vertonghen, J., & Hermans, K. (2015). Gebonden via sport. Het potentieel van sport in gevangenissen. In M. Theeboom, R. Haudenhuyse, & J. Vertonghen (eds.), Sport en sociale innovatie: Inspirerende praktijken en inzichten (pp. 97-112). Brussel: ASP/VUBPRESS. [in Dutch]

Cover Sport en sociale innovatie


2014

 • Vertonghen, J., & Theeboom, M. (2014). Research report: Sport in European Prisons. Brussels: VUB. [download here]

2013

 • Brosens, D., De Donder, L., & Verté, D. (2013). Hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen: een onderzoek naar de behoeften van gedetineerden. Brussel: Digital Drukkerij BZ-AFM.

Cover Hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen

 • Beyens, K. & Boone, M. m.m.v. Liefaard, T., Kox, M., Vanhouche, A-S, Poel, S. (2013). Zeg maar Henk tegen de chef. Ervaring met het Belgische detentie regime in PI Tilburg. Utrecht: Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. [in Dutch, download here]

2012

 • Theeboom, M., De Martelaer, K., & Nols, Z. (2012). Prisoners on the move. Move into sport. Move through sport. (EU-preparatory action in the field of sport). Leuven: The Red Anthracite.

Cover Prisoners on the move

Articles

2022

 • Marynissen, S., Brosens, D., & De Donder, L. (2022). Digitaal leren in gevangenissen: Werkelijkheid of eerder een verre toekomst? Panopticon, 43(3). 330-344.

2021

 • Schaillée, H., Derom, I., & Theeboom, M. (2022). Een sleutel tot succes voor het leven na detentie? Sport in de gevangenis. Sport & Wetenschap, 8(4). 18-19. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., Marynissen, S., Lemmers, F., & Croux, F. (2021). Distance education for Dutch citizens detained abroad: A mixed-methods case study of the Foundation 'Education behind foreign bars'. Education Sciences, 11, 41. https://doi.org/10.3390/educsci11020041. [download here]
 • Croux, F., Brosens, D., De Donder, L., Claes, B., & De Donder, L. (2021). Participatie achter tralies: Waarom we moeten inzetten op niet-Belgische gedetineerden. Fatik, 38(169), 5-15. 
 • Croux, F., De Donder, L., Claes, B., Vandevelde, S., & Brosens, D. (2021). Peer support as a bridge for participation in prison activities and services: A qualitative study with foreign national prisoners. Criminology & Criminal Justice. https://doi.org/10.1177/17488958211031347
 • Croux, F., Vandevelde, S., Claes, B., Brosens, D., & De Donder, L. (2021). An appreciative inquiry into foreign national prisoners' participation in pison activiites: The role of language. European Journal of Criminology. https://doi.org/10.1177/14773708211000633

2020

 • Beyens, K., Robberechts, J., & Vanhouche, A-S. (2020). De coronacrisis als momentum voor het gevangeniswezen? Panopticon, 41(3), 365-372. [in Dutch, download here]

 • Brosens, D., Croux, F., Claes, B., Vandevelde, S., & De Donder, L. (2020). An organizational analysis of foreign natinal prisoners’ participation possibilities in Flanders (Belgium). Journal of Prison Education and Reentry, 6(2), 144-161. [download here]

 • Brosens, D., Croux, F., & De Donder, L. (2020). Gedetineerden aan zet: Over actief burgerschap in gevangenissen. Fatik, 165, 5-12. [in Dutch, download here]

 • Brosens, D., De Donder, L., Smetcoren, A.-S. & Dury, S. (2020). Exploring educational opportunities for foreign national prisoners in Europe. Scandinavian Journal of Educational Research 64(3), 389-407. [download here]

 • Croux, F., Brosens, D., De Donder, L., Claes, B., & Vandevelde, S. (2020). Foreign national and ethnic minority prisoners’ participation in formally organized occupations in prisons: A scoping review. Journal of Occupational Science, 1–18. [download here]

 • De Bolle, E., Edame, E., Janssens, G., Vissers, I., & Vanhouche, A-S. (2020). De klok is geen vriend: Persoonlijke ervaringen met de coronamaatregelen in de gevangenis van Beveren. Fatik, 37(166), 19-24. 

 • De Raedt, K., Edame, E., Janssens, G., Vissers, I., De Bus, S., & Vanhouche A-S. (2020). Het individueel detentieplan: Licht aan het einde van de tunnel? Fatik, 37(168), 18-27. 

 • Vanhouche, A-S., & Beyens, K. (2020). Introduction: Prison Foodways. International and multidisciplinary perspectives. Appetite, 147(1).


2019

 • Brosens, D. (2019). Prisoners’ participation and involvement in prison life: Examining the possibilities and boundaries. European Journal of Criminology16(4), 466-485. [download here]
 • Brosens, D., Croux, F., & De Donder, L. (2019). Barriers to prisoner participation in educational courses: Insights from a remand prison in Belgium. International Review of Education, 65(5), 735–754. [download here]
 • Brosens, D., Polfliet, K., Favril, L., Rowaert, S., Croux, F., Vander Laenen, F., & De Donder, L. (2019). Kinderbezoek in de gevangenis van Gent: Een aantal reflecties. Fatik, 26(161), 14-19. [in Dutch, download here]
 • Croux, F., Brosens, D., Vandevelde, S., & De Donder, L. (2019). Foreign National Prisoners in Flanders (Belgium): Motivations and Barriers to Participation in Prison Programmes. European Journal of Criminal Policy and Research, 25(2), 171-188. https://doi.org/10.1007/s10610-018-9372-7
 • Croux, F., Brosens, D., Vandevelde, S., De Donder, L., & Claes, B. (2019). Uitdagingen in het opzetten en het uitvoeren van interviews met niet-Belgische gedetineerden. KWALON Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek, 24(1), 37-44. [in Dutch, download here]
 • Vanhouche, A-S. (2019). Food trust in low trust environments. Negotiating food trust in Belgian prisons. Appetite, 142(1). 
 • Vanhouche, A-S., Smoyer, A., Kjaer Minke, L., & Jehaes, E., (TRANS.) (2019). Eten in de gevangenis. In A. Zaalberg (Ed.), Voeding en justitiabelen: van strafelement naar rehabilitatie-instrument? (Vol. Cahiers 2018-1, pp. 117-134). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Nederland.

2018

 • Vanhouche A.-S., Brosens, D., De Donder, L., & Hurkmans, G. (2018). Leren in de gevangenis verlegt grenzen. Een verslag van de conferentie van de European Prison Education Association. Fatik35(157), 37-40. [in Dutch, download here]
 • Vanhouche, A., Vanquekelberghe, C., Robberechts, J. (2018). Onderwijs binnestebuiten gekeerd? Een verkennend onderzoek naar ervaringen van gedetineerde- en universiteitsstudenten die samen leren in detentie. Fatik, 158, 25-32. [in Dutch, download here]
 • Vanhouche, A., Kjaer Minke, L., & Smoyer, A. (2018). Couscous in Tilburg Prison: Food Narratives and the Quality of Life in a Belgian-Dutch Prison. The Prison Service Journal, 238, 3-9. [download here]

2017

 • Brosens, D., Croux, F., Vandevelde, S., Claes, B., & De Donder, L. (2017). Participatie van niet-Belgische gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen: Een helikopteroverzicht van acties en projecten. Fatik, 34(156), 4-15. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., & De Donder, L. (2017). Peer-to-peer leren en ondersteuning: ook mogelijk in gevangenissen!? Panopticon, 38(2), 142-146. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., Dury, S., Vertonghen, J., Verté, D., De Donder, L. (2017). Understanding the barriers to prisoners' participation in sport activities. The Prison Journal, 97(2), 181-201. [download here]
 • Brosens, D., Van Acker, I., Durkovics, B. & De Donder, L. (2017). The European FORINER project: Building a model to provide distance education to foreign national prisoners. Advancing Corrections Journal, 4, 81- 89. [download here]
 • De Smet, S., De Donder, L., Ryan, D., Van Regenmortel, S., Brosens, D., & Vandevelde, S. (2017). Factors related to the quality of life of older prisoners. Quality of Life Research, 26, 1571–1585. [download here]
 • Halimi, M., Brosens, D., De Donder, L., & Engels, N. (2017). Learning during imprisonment: prisoners' motives to educational participation within a remand prison in Belgium. The Journal of Correctional Education, 68(1), 3-31. [download here]
 • Vanhouche, A., Bauwens, A., & Snacken, S. (2017). Arbeid en arbeidstoeleiding in de gevangenis. In K. Beyens & S. Snacken (eds.), Straffen. Een Penologisch Perspectief (pp. 323-338). Antwerpen: Maklu. [in Dutch, full book available on Google Books]

2016

 • Brosens, D., De Donder, L., & Polfliet, K. (2016). Inspraak en participatie van gedetineerden in de gevangenis van Gent. Panopticon, 37(5), 416-432. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2016). Participation in Prison Activities: An Analysis of the Determinants of Participation. European Journal on Criminal Policy and Research, 22(4), 669-687. [download here]
 • De Smet, S., De Keyzer, W., De Donder, L., Ryan, D., Verté, D., Broekaert, E. & Vandevelde, S. (2016). Older offenders deemed criminally irresponsible in Flanders (Belgium): Descriptive results from a retrospective case note study. International Journal of Law and Psychiatry, 46, 35-41. [download here]

2015

 • Brosens, D., & De Donder, L. (2015). Participatie van oudere gedetineerden aan hulp- en dienstverlening. Geron, 17(1), 32-35. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2015). Barriers to participation in vocational orientation programmes among prisoners. Journal of Prison Education and Reentry, 2(2), 8-22. [download here]
 • Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., & Verté, D. (2015). Building a Research Partnership in a Prison Context: From Collaboration to Co-Construction. Sociological Research Online, 20(3), 8. [download here]
 • Brosens, D., De Donder, L., Vanwing, T., Dury, S., & Verté, D. (2015). Lifelong learning: The prison library as a bridge to participation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, 1496-1500. [download here]
 • Claes, B., & Brosens, D. (2015). Verdiepingen en verschuivingen in het hulp- en dienstverleningslandschap aan gedetineerden. Reflecties bij het nieuwe strategische plan 2015-2020. Panopticon, 36(6), 519-534. [in Dutch, download here]

2014

 • Brosens, D., De Donder, L., & Verté, D. (2014). Participatie aan hulp-en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen: van onderzoek tot actie. Panopticon: tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 35(2), 159-162. [in Dutch, download here]
 • Brosens, D., De Donder, L., Vanwing, T., Dury, S., & Verté, D. (2014). Lifelong learning programs in prison: Influence of social networks on participation. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116, 518-523. [download here]

2013

 • Brosens, D. (2013). Participation in prison programmes: Encouraging and discouraging factors. In P. Ponsaers, A. Crawford, J. De Maillard, J. Shapland, & A. Verhage (Eds.), Crime, violence, justice and social order. Monitoring contemporary security issues (pp. 257-298). Antwerp: Maklu. [download here]