Naar inhoud
Foto Leen

Leen Vandevelde

Vakgroep Educatiewetenschappen
+32 471 85 33 21

Biography

Educatie: Master in de Agogische Wetenschappen

Onderzoeksthema's: leren in detentie, hulp- en dienstverlenging aan gedetineerden 

Leen Vandevelde startte in januari 2022 als doctoraatsonderzoeker aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Haar masterproef onderzocht de behoeften, motieven en drempels van vrouwelijke gedetineerden met betrekking tot onderwijs in de Vlaamse gevangenissen. Haar doctoraatsonderzoek richt zich op de behoeften voor re-integratie en recidievebeperking bij gedetineerden. Dit onderzoek maakt deel uit van het BRuG-onderzoek (voluit Behoeften voor Re-integratie en recidivebeperking bij Gedetineerden), gesubsidieerd door het departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin van de Vlaamse Overheid.

Locatie

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel